Choď na obsah Choď na menu
 


„Národ bez vedomosti o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých.“

                                                                                                           (Ľudovít Štúr)

 

 

   Osobnosť Dr. Jozefa Tisu sa za desaťročia od popravy tejto osobnosti slovenských dejín stala predmetom absurdnej propagandy, či už negatívnej alebo pozitívnej. O Tisovi sa z médií, z televízie, rozhlasu, či z internetu častokrát dozvedáme stroho a povrchne ako o diabolskom symbole „fašistického štátu“, alebo v opačnom prípade ako o spasiteľovi a záchrancovi národa vo vojnou nedotknutej oáze pokoja v strednej Európe. O živote a pôsobení Dr. J. Tisu bolo odvysielaných zopár diskusných relácií a napísaných niekoľko kníh. O ich kvalite si musí každý spraviť vlastný úsudok.

 

   V roku 2002 vydal Historický ústav SAV prvý zväzok Tisových prejavov a článkov. Kolektív autorov vychádzal z rozsiahleho výskumu realizovaného vo viacerých archívoch a knižniciach. Rozsiahla publikácia, dnes už v dvoch zväzkoch, je azda jedinou možnosťou vytvoriť si o osobnosti J. Tisu vlastný obraz nedoktnutý hrubou propagandou, akej sa médiá dopúšťajú pri každom výročí, ktoré sa akokoľvek spája s jeho osobnosťou. Rovnako je táto publikácia asi jediný chronologický súbor prameňov, ktoré umožňujú vnímať osobnosť prvého slovenského prezidenta diachronicky, v slede dejín, teda nám umožňujú vnímať Tisa ako osobnosť, ktorá sa vyvíjala osobnostne i politicky, vo vzťahu k národu, k strane, k štátu, k zahraničopolitickej situácii a politickým reprezentantom štátu.

 

   Cieľom tejto stránky je podeliť sa s vybranými postrehmi, názormi a vyhláseniami Dr. J. Tisu zo spomínanej publikácie a priblížiť tak danú tematiku aj tým, ktorí nemajú čas alebo chuť čítať rozsiahly súbor dokumentov a článkov a iných možno inšpirovať, aby si oba zväzky zakúpili (tretí zväzok prejavov a článkov z obdobia 1945-1947 sa ešte len pripravuje).

 

   Zatiaľ som pridal vybraté citáty z prvého a čiastočne druhého zväzku z obdobia 1913 - 1939, no postupne pribudne pokračovanie.  

 

                                                                                                                    

                                                                                                            Autor stránky

===================================================

Nové: 20.12.2009 bola doplnená sekcia "vybraté citáty z obdobia 1938 - 1945", zatiaľ boli pridané citáty z obdobia 23.10. 1938 - 5.7. 1939. Ďalšie citáty už čoskoro!


Nové:  Bola doplnená sekcia "A.Mach napísal o J. Tisovi"

===================================================